REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej również jako Regulamin) określa ogólne warunki, sposób świadczenia oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego (dalej również jako Serwis lub Sklep internetowy) znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.arior.pl przez konsumenta (dalej również jako Klient) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Sklep internetowy umożliwia składanie na odległość zamówień na biżuterię marki ARIOR BARCELONA oraz towary innych marek.

2. Sklep internetowy jest prowadzony przez spółkę Arior Barcelona Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-187) przy ul. Zamenhofa 13 lokal 48, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000524782; NIP: 525-259-56-04, REGON: 147433162. Arior Barcelona Sp. z o.o. działa jako podmiot uprawniony do sprzedaży biżuterii marki ARIOR BARCELONA oraz towarów innych marek znajdujących się w Sklepie internetowym.

3. W przypadku osób fizycznych usługi świadczone są drogą elektroniczną wyłącznie osobom pełnoletnim, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu i dokonywać zakupów konieczna jest rejestracja w Sklepie internetowym. Klient dokonując rejestracji akceptuje zasady korzystania z Serwisu.

4. Klient, który dokonał rejestracji może usunąć konto użytkownika zgłaszając poprzez wskazany w Serwisie e-mail lub telefon żądanie usunięcia konta. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia konta poprzez e-mali lub telefon, konto użytkownika zostanie usunięte w ciągu 7 dni kalendarzowych, co zostanie potwierdzone stosownym mailem wysłanym do użytkownika.

5. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym aktualne wymagania potrzebne do korzystania z tego rodzaju serwisów internetowych. Arior Barcelona Sp. z o.o. dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

6. Użytkownik, korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę oraz mechanizm działania Serwisu.

7. Serwis zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności - np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Serwisu.

8. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Arior Barcelona Sp. z o.o., a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

9. Wszelkie informacje na temat Sklepu internetowego oraz spraw z nim związanych można uzyskać pod numerem telefonu:+ 48 22 354 68 90 oraz pod adresem e-mail: arior@arior.pl


§ 2 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Właściwości poszczególnych modeli biżuterii opisane są w kartach informacyjnychproduktów. Prosimy Klientów, aby mieli na uwadze, że ręcznie robione wyroby jubilerskie mają specyficzne właściwości, w tym, że każdy z takich wyrobów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy. Są one także różnych rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w Serwisie mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.

2. Ceny w Sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki, które to prezentowane są w ostatniej fazie realizacji zamówienia.

3. Dla złożenia zamówienia w Sklepie internetowym należy zalogować się, a następnie wypełnić wszystkie wymagane pola formularza zamówienia i przesłać formularz za pomocą Serwisu do Arior Barcelona Sp. z o.o. W momencie składania zamówienia Klient zostanie poproszony przez Serwis o akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

4. Przesłanie zamówienia za pomocą Serwisu stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. Arior Barcelona Sp. z o.o. informuje Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, że jego zamówienie zostało złożone w Sklepie internetowym (potwierdzenie zamówienia). Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Arior Barcelona Sp. z o.o. o przyjęciu oferty, o której mowa w §2 ust. 4. Tym samym następuje zawarcie umowy sprzedaży między Arior Barcelona Sp. z o.o. a Klientem.

6. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.

§ 3 SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W przypadku zakupów towarów na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki.

2. Arior Barcelona Sp. z o.o. w prowadzonym przez siebie Sklepie internetowym oferuje następujące formy płatności:

a) przelew bankowy

b) płatność kartami płatniczymi za pomocą serwisu PayU

c) przelew poprzez serwis PayU

d) płatność za pośrednictwem systemu PayPal

3. Przelewy realizowane za pomocą serwisu PayU to tzw. szybkie przelewy. Cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać transferu pieniędzy.

4. W przypadku wybrania jako formy płatności za towar płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą przez system PayU), dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek Arior Barcelona
Sp. z o.o. lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayU.pl), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.

 

§ 4 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że oferta Sklepu internetowego stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są wskazane Klientowi na stronie Sklepu internetowego w zakładce Koszty dostawy, a także w momencie realizacji zamówienia.

2. W momencie realizacji zamówienia Klient ma do wyboru różne formy dostawy różniące się między sobą ceną oraz przewidywanym czasem realizacji usługi transportu.

3. Arior Barcelona Sp. z o.o. realizuje zamówienie najszybciej jak to jest możliwe i na ile pozwalają możliwości pracowni biżuteryjnej w Barcelonie w Hiszpanii. Maksymalny czas terminu dostawy zamówionego produktu do klienta wynosi 35 dni roboczych, liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości.

4. Dostawy towarów zamówione w Sklepie Internetowym dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika zawierającym m.in. terminy, koszty i sposób dostaw.

5. Zalecamy Klientom sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera lub listonosza. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.


§ 5 ZWROTY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis, Arior Barcelona Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Arior Barcelona Sp. z o.o. w wykonaniu tego prawa konsumenta zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub indywidualnych potrzeb. Przykładem takich rzeczy może być biżuteria wykonana na indywidualne zamówienie (np. poprzez grawerowanie lub wykonanie niestandardowego rozmiaru).

3. Odstąpienie Klienta (konsumenta) od umowy kupna jest możliwe w terminie 14 dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta (konsumenta) lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik lub od dnia zawarcia umowy.

4. Arior Barcelona Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta (konsumenta) o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Arior Barcelona Sp. z o. o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Arior Barcelona Sp. z o.o. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Klient (konsument) wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Arior Barcelona Sp. z o.o.

7. Klient (konsument) ma obowiązek zwrócić przesyłką towar do Arior Barcelona Sp. z o.o., 00-187 Warszawa, ul. Zamenhofa 13/48 niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć podpisane pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz numer konta bankowego, na jaki Arior Barcelona Sp. z o.o. ma zwrócić zapłatę. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego w zakładce Zwroty i reklamacje  lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.

9. Adres wysyłki: Arior Barcelona Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 13/48, 00-187 Warszawa.

10. Przedstawione wyżej warunki zwrotu towaru nie dotyczą podmiotów gospodarczych.

§ 6 REKLAMACJE I GWARANCJA

1. Arior Barcelona Sp. z o.o. realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.

2. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa (rękojmia) lub udzielonej gwarancji. Wybór odnośnie tego czy Klient korzysta z rękojmi lub z gwarancji należy do Klienta.

3. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. poprzez przesłanie reklamacji na adres poczty elektronicznej: arior@arior.pl

4. Przypominamy o dołączeniu do reklamacji potwierdzenia zakupu towaru (może nim być np. paragon fiskalny, faktura VAT lub inne dopuszczone przez prawo dowody) oraz, że bez zapoznania się z reklamowanym towarem nie jest możliwe rozpatrzenie złożonej reklamacji przez Arior Barcelona Sp, z o.o.

5. Na wszystkie nasze wyroby udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Przy czym reklamacji z tytułu udzielonej gwarancji nie podlegają:

a) biżuteria posiadająca uszkodzenia mechaniczne powstałe z powodu np. wgniecenia, otarcia, deformacje lub niewłaściwego dopasowania rozmiaru, itp.

b) biżuteria odbarwiona oraz uszkodzona poprzez niewłaściwe użytkowanie i konserwację

c) biżuteria srebrna złocona, srebrna oksydowana i srebrna posrebrzana, która podlega naturalnemu ścieraniu. Ścieranie to jest naturalnym procesem i nie podlega gwarancji.

§ 7 DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest Arior Barcelona Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-187 przy ul. Zamenhofa 13 lokal 48.

2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe są przechowywane i chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Klient, na etapie rejestrowania konta w Serwisie lub wysłania zamówienia poprzez Serwis, może udzielić Arior Barcelona Sp. z o.o. dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (która może być w każdym czasie odwołana poprzez złożenie oświadczenia) w celu: otrzymywania od Arior Barcelona Sp. z o.o. informacji handlowych (w tym Newslettera z aktualnymi informacjami o produktach możliwych do zamówienia w Sklepie internetowym), jak również otrzymywania od Arior Barcelona Sp. z o.o. zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.).

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Arior Barcelona Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania zmienionego regulaminu na stronie arior.pl. Nie dotyczy to umów zawartych na podstawie regulaminu obowiązującego przed dokonaniem zmian, do których zastosowanie mieć będzie regulamin w dotychczasowym brzmieniu, chyba, że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez Arior Barcelona Sp. z o.o. o wprowadzonych zmianach, wyrazi na nie zgodę.

 

§ 9 DANE KONTAKTOWE

Arior Barcelona Sp. z o.o.
ul. Zamenhofa 13/48
0-187 Warszawa
tel. +48 22 354 68 90
e-mail: arior@arior.pl

§ 10 KONTO BANKOWE

Raiffeisen Bank Polska S.A. nr rachunku: PL75 1750 0012 0000 0000 3515 5724
Kod BIC (Swift): RCBWPLPW