Polityka prywatności

Stosowana przez nas Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy www.arior.pl.

Właścicielem serwisu internetowego www.arior.pl i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Arior Barcelona Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-187) przy ulicy Zamenhofa 13 lokal 48, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000524782; NIP: 525-259-56-04, REGON: 147433162.

Jak zbieramy i przechowujemy dane?

Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Użytkownik serwisu internetowego www.arior.pl zgadza się na przekazanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z Arior Barcelona Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie i operatorów pocztowych, wykonania usług przez partnerów handlowych i usługowych, gwarancji oraz reklamacji. Dane osobowe nigdy nie będą udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

W przypadku rejestracji Konta Użytkownika w serwisie internetowym www.arior.pl , Użytkownik podaje następujące dane, które przechowuje i przetwarza Administrator Danych Osobowych:

  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail
  3. Numer telefonu
  4. Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
  5. Adres dostawy (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
  6. W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON)

Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia.

Mechanizmy zbierania danych

Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego). Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, administrowania Serwisem, a także dostosowania do Użytkownika wyświetlanych reklam na stronach internetowych Serwisu.

Sklep internetowy www.arior.pl wykorzystuje pliki “cookies” w celu zapewnienia bezpieczeństwa, logowania, dostępu do Serwisu, dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz w celach statystycznych i marketingowych. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Wyłączenie akceptacji plików cookies w przeglądarce internetowej przez Użytkownika może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Serwisu. Mechanizm „cookies" jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Serwis internetowy www.arior.pl zbiera także anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Serwisu. Zasady dotyczące polityki prywatności wykorzystywanego narzędzia Google Analytics znajdują się na stronie: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

Newsletter

Użytkownik może dobrowolnie wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w postaci newslettera o produktach marki ARIOR BARCELONA, na wskazany adres poczty elektronicznej. Na każdy adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie dodania adresu e-mail do listy newsletter-a. Użytkownik może także w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera logując się na swoim koncie, na stronie www.arior.pl lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail o odpowiedniej treści na adres arior@arior.pl.

Dostęp do danych osobowych

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania. W tym celu powinien skontaktować się z administratorem danych osobowych drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej wskazany jak wyżej.

Do danych osobowych zbieranych przez serwis internetowy www.arior.pl mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy spółki Arior Barcelona Sp. z o.o. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane klientów mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Zmiany polityki prywatności

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie. Ewentualne pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: arior@arior.pl